HRJ196 PDDH

HRJ196 PDDH

• Kiểu/ Loại: GXV160H2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:  

17.800.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
HRJ216K3 TWNH

HRJ216K3 TWNH

• Kiểu/ Loại: GXV160H2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

20.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)