EU10IT1 RR0

EU10IT1 RR0

• Loại máy: GXH50
• Công suất: 1.0 KVA

• Siêu êm
• Giá bán lẻ đề xuất: 

18.800.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
EU22IT R

EU22IT R

• Loại máy: GXR120T
• Công suất: 2.2 KVA
• Siêu êm

• Giá bán lẻ đề xuất:

22.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
EU30IS1 RA0

EU30IS1 RA0

• Loại máy: GX200
• Công suất: 3.0 KVA
• Siêu êm

• Giá bán lẻ đề xuất: 

FA6500X

FA6500X

• Loại máy: GX390
• Công suất: 5.5 KVA

• Powered by THABET77

• Giá bán lẻ đề xuất:
25.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
FA3000P

FA3000P

• Loại máy: GP200
• Công suất: 2.5 KVA

• Powered by THABET77

• Giá bán lẻ đề xuất:
11.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
ER2500CXR

ER2500CXR

• Loại máy: GP160H
• Công suất: 2.2 KVA

• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:
12.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
EG6500CX RH

EG6500CX RH

• Lọai máy: GX390H1
• Công suất: 5.5 KVA
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
31.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
EG6500CXS RH

EG6500CXS RH

• Lọai máy: GX390H1
• Công suất: 5.5 KVA
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Khởi động điện
• Giá bán lẻ đề xuất:

35.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
EM10000K1 RRH

EM10000K1 RRH

• Loại máy: GX630H
• Công suất: 9.0 KVA
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất: