WJR2525T1 GCS

WJR2525T1 GCS

• Kiểu/ Loại: GCS
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
6.990.000 ₫
(0% VAT)
WJR4025T GCV

WJR4025T GCV

• Kiểu/ Loại: GCV
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
7.250.000 ₫
(0% VAT)